اتوماسيون

اتوماسيون ” Automation ” ترکيبي است از دو کلمه “automatic” و “Operation ” و به معني عمل کردن بدون عامل خارجي ( انسان ) يا با کمترين تأثير عامل خارجي است . به عبارت ديگر اتوماسيون يعني خودکار شدن عمليات، اتوماسيون فاز پيشرفته اي نسبت به مکانيزاسيون تلقي مي گردد ضمن آنکه به مکانيزاسيون وابسته است اما مکانيزاسيون نيست از سوي ديگر Robotic توصيف کننده دو کلمه Robot و Action است روبات نوعي ابزار است که بر اساس فراميني که بطور مکانيکي صادر مي شود عمل مي کند و روباتيک به خودکار شدن مکانيکي عمليات اطلاق مي گردد .

 

تجهيزات اتوماسيون

روند توسعه تکنولوژي از بدو پيدايش انسان سه مرحله را طي کرده است:
۱- دوره اي که نسبتاً طولاني نيز بوده است در اين دوره که تا دوره رنسانس ادامه داشته عامل انجام کار نيروي انساني بوده است.
۲- دوره مکانيزاسيون که عامل انجام کار نيروي موتور اما اجراء يا اپراتور ماشين همچنان انسان بوده است.
۳- دوران کنوني يا اتوماسيون که علاوه بر استفاده از نيروي موتور انجام يا بخش قابل توجه اي از کار بدون دخالت انسان انجام مي گيرد . 
بطور اجمالي اتوماسيون سيستمي است که در آن براي بکار انداختن و استفاده از ماشين يا بخش هاي از ماشين از کامپيوتر يا ابزار ديگري استفاده مي شود و در اين عمليات نقش يا مشارکت انسان ناچيز يا حذف مي شود کنترل دستگاه ، پردازش داده ، مقايسه ، محاسبه توسط کامپيوتر يا ابزار مکانيکي انجام مي گيرد. درجه اتوماسيون عمليات و بکارگيري ابزار اتوماتيک مثل کامپيوتر ، روبات به ميزان سرمايه گذاري و جانشيني نيروي کار انساني و شرايط عمليات بستگي دارد . تا کنون اتوماسيون در آن واحدهاي توليدي موفق بوده است که در آنها از نظر مکان ، زمان و شرايط توليد نوعي همبستگي وجود داشته است 
براي شرايطي مثل کشاورزي که کاشت ، داشت و برداشت در زمان هاي مختلف انجام مي گيرد اتوماسيون ميسر نخواهد بود مگر آنکه اتوماسيون براي هريک از عمليات فوق الذکر بطور مستقل طراحي و اجراء شود در اين حجم سرمايه گذاري نيز زياد خواهد بود.

تجهيزات و ابزار مورد نياز در اتوماسيون سيستم ها :

۱- کامپيوتر
۲- روبات ها
۳-CNC 
۴- سيستم هاي طراحي کامپيوتريزه CAD 
۵- سيستم توليدي کامپيوتريزيه CIM
۶- سيستمCAD/CAM 
۷- سيستم CAM
۸- سيستم FMS

نقش کامپيوتر: 
کامپيوتر با دو ويژگي تناسب زيادي با نيازمندي هاي خطوط توليد اتوماتيک دارد اين ويژگي ها عبارتند از :
۱- سرعت فوق العاده زياد در محاسبات.
۲- حافظه قوي که توان انباشت اطلاعات زياد و متفاوت را دارد. در انتخاب کامپيوتر آن کامپيوتري در الويت خواهد بود که درک روابط موجود در آنها ساده و حافظه هاي آن متناسب با اطلاعات موجود در واحد عملياتي باشد وسعت حافظه به واحد عملياتي اجازه مي دهد که هرگونه تغييرات در خط عمليات را با برنامه تازه به اجرا در آورد تمام اين موارد امروزه با کامپيوتر هاي ديجيتال ميسر مي باشد .

روبات ها:
ربات ها مي توانند در مکان هاي مختلف خطوط اتوماسيون وظايف گوناگون عمليات را تحت تأثير يک برنامه نرم افزاري از پيش نوشته شده بجا بياورند . ربات ها به جاي اپراتور در خطوط توليد يا عمليات عمل مي کنند و غالباً در مواردي استفاده مي شود که عمليات مشکل و توام با خطر براي اپراتور انساني مي باشد بطور کلي ربات ها را مي توان به سه گروه تقسيم کرد: 

الف – ربات ها يي که دارای موقعيت ثابت بوده و نمي توانند از يک موقعيت به موقعيت ديگر تغيير مکان دهند اين ربات ها داراي سيستم بازخور نمي باشند بعبارت ديگر بين خروجي عملکرد ربات و ورودي آن رابطه اي وجود ندارد يا براساس بازخور خروجي جديد توليد نمي شود .
ب – ربات هاي متحرک که داراي سيستم بازخود مي باشند و قادرند اصلاحات لازمه را در خطاهاي احتمالي خروجي خود تصحيح کنند .
ج – ربات هاي قابل کنترل از راه دور : اين نو ع ربات ها توسط يک اپراتور که در فاصله نسبتاً دور از ماشين قرار دارد و مي تواند ربات را کنترل نمايد. 

ربات ها علاوه بر آنکه موجب بازدهي ، سرعت ، دقت و کيفيت بالاي عملياتي مي شوند اين مکان را فراهم مي سازد که بسياري از عمليات مشکل ، خطرزا و غير قابل انجام از طريق اپراتور انساني ، امکانپذير شوند . ربات ها بر خلاف نيروي انساني قادر هستند حتي سه شيفت متوالي کار کنند و در اين خصوص منع فيزيولوژيکي نيروي کار را ندارند . همچنين ربات ها نياز به اضافه کاري ، پاداش ، تهويه ، روشنايي ، بهداشت و درمان نداشته و لذا توليد يا عمليات با هزينه و مشکلات کمتري انجام مي گيرد .

 

 

سایر آموزش های وکتون

آموزش نصب نرم افزارArtcam 2010

آموزش نصب نرم افزار Solid Works 2016 SP0

مقایسه کنترلرها، PC در برابر PC vs PLC) PLC): (قسمت اول)

آموزش کرک کردن نرم افزار Pronest 8.02.01

دستگاه های سی ان سی چوب

دستگاه های سی ان سی سنگ

 

 

منبع: واحد تولید محتوای وکتون