مقدمه

روبوتیک

تصور ساختن یک انسان ماشینی و مکانیکی، همچون تصور پرواز، از دیر باز در ذهن انسان بوده است. تصور ساختن ماشینی که همه کار های یک انسان را انجام دهد، انسانی که مطیع سازنده ی آن باشد، هر چه او می خواهد و می گوید، انجام دهد. اعمالی مثل دیدن، شندین، اعلام خطر کردن، اقدام عملی نمودن، پیشگیری کردن، به حرکت در آوردن و غیره. عروسک های خودکار – اسباب بازی های تقلیدی و نمایشنامه های عروسکی و نمونه های بسیار دیگر، نشانه هایی از علاقه انسان به تحقیق، بررسی و تقلید در انواع حرکات موجودات زنده می باشد.

در آثار هنری و تصویری و در داستان های قدیمی، نمونه هایی بارز از آرزوی ساختن یک موجود خدمتگدار و مطیع که بتواند کارهایی شبیه به کار انسان را انجام دهد، به خوبی دیده می شود. از نظر روانی این آرزو، همیشه در کنار وجود موجوداتی بسیار خطرناک و وحشتناک که عمدتا بر انسان قالب بوده اند ظهور می کرده است. یعنی بشر سعی نموده برای رسیدن به آرزو ها و امید های خوش، خدمتگذاری که حامی وی باشد ترسیم نماید.

روبوتیک چیست؟

خودکار شدن پروسه ها و کارهای صنعتی یکی از نتایج پیشرفت های بزرگ چند سال اخیر است، به طوری که فرد کارگر، نقش کنترلی کمتری را در پروسه بازی می کند.

کارخانه کاملا اتومات و خودکار و فاقد نیروی انسانی کارگر، شاید چند دهه پیش ظاهر شده است، اگرچه ایده خودکاری مطلق جدید نیست، اما در عین حال انجام این امر تا چند سال پیش کمتر باور کردنی بود. دانش کنترل اتوماتیک و استفاده از سیستم های خودکار به جنگ جهانی دوم بر میگردد، اما در چند سال اخیر، یک جهش بزرگ در طراحی سیستم های خودکار صورت گرفته است. ظهور این توسعه ناگهانی نسبت به کارخانه اولیه روبوت قابل مقایسه و محسوس است.

عنوان روبوتیک برای توصیف یک نظم و انضباط آکادمیک و صنعتی جدید ابداع گردید. تحول از سیستم های خودکار به سیستم های روبوتیک دو مرحله دارد. این دو مرحله به کاربرد های صنعتی ارتباط پیدا میکند.

مرحله اول تشخیص طرح ها و اشکال سیستم های روبوتیک که آنها را از ماشین های خودکار و اتومات جدانی سازد و قابلیت تغییر و انعطاف آنها را نشان می دهد. در این مرحله، محدوده وسیعی از کارها و وظایف فیزیکی، که جزء به جزء تکرار می شوند، به روبوت واگذار شده و بسیاری از ماشین ها و کارگران به وسیله روبوت جایگزین شدند.

در حال حاضر اکثر روبوت ها در عمل، به این طبقه و مرحله تنزل پیدا کرده و به عنوان یک وسیله خودکار و برنامه ریزی شده عمل می نماید. به هر حال آنها نمیتوانند روی محیطشان تاثیر بگذارند و مهمتر از آن، محیط هایشان نمی توانند تغییر نمایند.

روبوتیک

روبوتیک

در این جا، مرحله دوم شروع می شود، که در آن روبوت با یک سری فعالیت ها می تواند محیط اطراف را تغییر داده و قابلیت تاثیر گذاری و تغییر محیط را داشته باشد.

 

روبوتیک چیست؟

اگر هدف روبوتیک تولید ماشینی شبیه انسان باشد، الگوی اصلی میتواند انسان قرار گیرد و میتوان بعضی جوانب را به راحتی از او به عنوان مدل برای افزایش قدرت و دوام، ایده گرفت.

جنبه های دیگر را نیز می توان با تحقیقات گسترده تر تقلید نمود، مثل هوش و حس. ولی مواردی هم وجود دارد که هیچ تکنولوژی به آن نمیتواند دست یابد مانند، متابولیسم سلولی و تولید مثل، که البته این جنبه ها برای ما مفید نمی باشد، پس روبوتیک سعی بر تقلید آن توانایی و خصوصیات انسانی دارد که مورد نیاز و مفید باشد و لزومی ندارد تمام این خصوصیات در یک روبوت جمع گردد، بلکه روبوت ها بر حسب کارشان صورت تخصصی عمل کرده و تقسیم میگردند.

 

 

منبع : کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی ROBOT

تآلیف و تدوین : سید محمد هاشمی

نشر : موسسه فرهنگی شریف

پاییز ۱۳۷۱