فرم دستگاه های سفارشی

در این قسمت شما میتوانید با انتخاب گزینه های دلخواه دستگاه خود را اسمبل کنید

شروع انتخاب آیتم ها

0$

با تشکر ، همکاران ما بزودی با شما تماس خواهند گرفت.

تعداد و نوع دوربین

تعداد دوربین های عکاسی در مجلس

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

نوع درخواست خود را مشخص کنید

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

Type of application

2D game only

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

Game Design


برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

Targeted devices

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

تجهیزات فیلم برداری

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

تعداد شاسی های مراسم

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

سایر امکانات

برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

Last details (1)
برای ادامه ، شما باید یک آیتم را انتخاب کنید

ادامه

قیمت نهایی

قیمت زیر تخمینی میباشد و امکان تغییر وجود دارد

یک نسخه از فاکتور به پست الکترونیک شما ارسال میگردد.

Summary

Description اطلاعات آیتم Quantity قیمت
Discount :
مجموع :

ثبت این فاکتور