Tool Changeسیستم تعویض ابزار اتوماتیک (تول چنج)

سیستم تعویض ابزار اتوماتیک

Tool Change

سیستم تعویض ابزار اتوماتیک

در کارگاهها و یا تولیدی هایی که محصولات نهایی آنها در حین تولید نیاز به استفاده از چندین ابزار مختلف دارند سیستم تعویض ابزار براحتی میتواند زمان تولید را بشدت کاهش دهد، زیرا این سیستم به صورت هوشمند اقدام به تعویض ابزارهای مورد نیاز در هر مرحله از کار میکند (کاری که در دستگاههای معمولی توسط اپراتور و بصورت دستی و با صرف زمان امکان پذیر است) تفاوت عمده این سیستم در نوع اسپیندل موتوری است که در ساخت دستگاه استفاده میشود. این ابزارعلیرغم صرفه جویی زمانی مناسب، هزینه اولیه تقریبا زیادی دارد، دستگاه سی ان سی وکتون تنها دستگاه سی ان سی تولیدی در ایران است که از ابتدا برای ارتقاء و تبدیل به یک دستگاه تولچنج طراحی گردیده و مشتریان ما بدون هیچ نگرانی میتوانند در آینده براحتی این سیستم را به دستگاه خود اضافه کنند.

 

سیستم تعویض ابزار اتوماتیک

سیستم تعویض ابزار اتوماتیک